1945-06-01 uroczyste otwarcie szkoły

1.VI. 1945r. uroczyste otwarcie szkoły przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki w Krakowie, władz miejscowych i licznie zebranego społeczeństwa. Szkoła w pierwszych latach działalności przybrała nazwę Miejska Szkoła Muzyczna.

free joomla template

 2020 01 31 085523